Fiske

Fisking

Sæta camping ligger i et område som er svært godt egnet for fiske. Gudbrandsdalslågen som er en av Norges beste fiskeelver, renner rett forbi plassen. I tillegg er det bare en liten kjøretur opp på fjellet, så kan du nå fjellvann i ulik avstand fra bilvei.


2018:

Spesiell lav vannstand og klar elv gjør kanskje fluefisket ekstra spennende på tidlig sommer i år. Ellers gode muligheter for alle typer fiske, så lenge vi slipper sterk vind fra nord.


Bilder

Lågen kan by på det meste når det gjelder stangfiske. Det unike med Lågen i denne delen av Gudbrandsdalen, er at den inneholder kun ørret og harr. Før vårflommen kan man iblant oppleve et eventyrlig fiske. Det gjelder fluefiske både etter harr og ørret. (Ørreten er fredet til 20. mai) På liten vannstand og med gode værforhold, uten nordavind, er mulighetene svært gode. Fisken står da ofte på vinterplassene i hølene, og ved godvær siger den oppover elva i retning av sommerstandplassene. Fisket kan da utmerket godt foretas fra land. Mark og spinner kan også være svært effektive redskap i denne perioden.

Under vårflommen går fisket inn i en labrere periode. I følge gamle fiskere var det liten vits i å fiske før etter vårflommen. Vannet blir både grumsete og kaldt, og det blir ikke særlig liv i fisken igjen før vannstanden synker. Når vannstanden blir såpass liten at elva igjen kan fiskes langs kanten, av hensyn til vegetasjon og mulighetene for å komme til, er sjansene straks bedre. I denne perioden er også fiske fra båt ofte svært godt. Vi lar da ofte båten gli medstrøms, og fisker mot kantvegetasjonen langs land. Her kan alt slags fiske utøves, men små spinnere har ofte vist seg giftige under slike forhold.

Når vannstanden synker ytterligere utover ettersommeren og høsten, blir fisket bare bedre og bedre. Men fortsatt må nordavinden unngås, og for harren sin del kan det gjerne være gode varme dager. Det er særlig fluefiske som blomstrer på denne tida. Både ørret og harr lar seg lure. Det er god variasjon blant fiskeplassene. Alt fra stillerennende soner, til litt mer utfordrende fart på vannmassene. Særlig harrfisket blir godt utover høsten. Med små krokstørrelser og tynne fortommer har den vanskelig for å stå imot. Det er ikke uvanlig at «bæreposer» fylles.

Dessuten er Lågen tilgjengelig for fiske det meste av året. Det er kun islegginga som er begrensninga. Harren gyter som kjent om våren og ørreten om høsten, så det er alltid «sprek» fisk som står klar.

Vær også oppmerksom på at fiske med oter er tillatt.

Fiskekort kan kjøpes på campingplassen eller på www.inatur.no

Fra Sel og ca 5.km sørover ble det i 2013 etablert en fluefiskesone, med smalere elv og mange flotte plasser for fluefiske. Nytt av året er at det tilbys guiding i større deler av sone 5. For mer informasjon finnes det kontaktpersoner på campingplassen, eller se: http://sel-fjellstyre.no/lågen-fiskeelv/fiskeguider-i-sel.htmlKortprisene for elva er:

Barn under 18 år fisker gratis i alle soner.

Døgnkort sone 5:

125,-

Ukeskort sone 5:

250,

Sesongkort sone 5

500,-

Sesongkort alle soner eks. fluesona 

750,-

Døgnkort sone 5 inkl. fluesona

200,-

Ukeskort sone 5 inkl. fluesona

400,-

Sesongkort sone 5 inkl. fluesona

800,-

Sesongkort alle soner inkl. fluesona

1000,-

Se laagenfiskeelv.no for mer informasjon ang. priser og soner.

På fjellet er det ørreten som dominerer, selv om det også finnes røye i en del vann. Det er utallige vann å velge mellom i Sel kommune. Alt fra vann i skogbeltet, til høyfjellsvann i nasjonalparken Rondane. Dette er ofte gode alternativer dersom vannstanden i elva er lite gunstig. Da er ikke fisketuren bortkasta likevel.

For mer informasjon: sel-fjellstyre.no

Du er velkommen til å prøve fiskelykken hos oss, vi som driver campingen er også ivrige både jegere og fiskere og kan derfor komme med nyttige tips.